MAŽEIKIŲ RAJONO VIEKŠNIŲ KULTŪROS CENTRO TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ IR ETATŲ SĄRAŠAS

Nuo 2017 m. vasario 1 d.

 

Pareigybės

Etatas

Atlyginimas, Eur

Direktorė

1

888,71

Kultūrinės veiklos padalinio vadovas

1

652,50

Vyriausias buhalteris

0,5

253,17

Meno vadovas

1

652,50

Meno vadovas

1

544,19

Meno vadovas

1

544,19

Renginių (spektaklių) organizatorius

1

558,54

Dailininkas apipavidalintojas

1

544,19

Raštvedys

0,5

198,36

Darbininkas

1

380,00

Valytojas

1

380,00

 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO VIEKŠNIŲ KULTŪROS CENTRO

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

 

 

 

Pareigybė

Etatas

2016 m. IV ketv. numatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2017 m. I ketv. numatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2017 m. II ketv. numatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Direktorė

 

      1

         887,50

        888,71

       888,71

Kultūrinės veiklos padalinio (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas

 

      1

         649,65

        652,50

       652,50

Renginių (spektaklių) organizatorius

 

      1

          557,35

        558,54

       558,54

Dailininkas apipavidalintojas

 

      1

          43,15

        544,19

       544,19

Meno vadovas

 

      1

         649,65

        652,50

       652,50

Meno vadovas

 

      1

        543,15

       544,19

       544,19

 

MAŽEIKIŲ RAJONO VIEKŠNIŲ KULTŪROS CENTRO

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybė

Etatas

2016 m. IV ketv. numatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2017 m. I ketv. numatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2017 m. II ketv. numatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2017 m. III ketv. numatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Direktorė

    1

      887,50

      888,71

      888,71

      888,71

Kultūrinės veiklos padalinio (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas

    1

      649,65

      652,50

      652,50

      652,50

Renginių (spektaklių) organizatorius

    1

      557,35

      558,54

      558,54

      558,54

Dailininkas apipavidalintojas

    1

      43,15

      544,19

      544,19

      544,19

Meno vadovas

    1

      649,65

      652,50

      652,50

      652,50

Meno vadovas

    1

      543,15

      544,19

      544,19

      544,19

Meno vadovas

    1

      543,15

      544,19

      544,19

      544,19

Vyriausias buhalteris

   0,5

      251,87

      251,87

      365,14

      365,14

Raštvedys

   0,5

      190,00

      198,36

      198,36

      198,36

Darbininkas

    1

      380,00

      380,00

      380,00

      380,00

Valytojas

    1

      380,00

      380,00

      380,00

      380,00

 

MAŽEIKIŲ RAJONO VIEKŠNIŲ KULTŪROS CENTRO

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 

Pareigybė

Etatas

2017 m. II ketv. numatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2017 m. III ketv. numatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2017 m. IV ketv. numatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Direktorė

    1

      888,71

      888,71

      888,71

Kultūrinės veiklos padalinio (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas

    1

      652,50

      652,50

      652,50

Renginių (spektaklių) organizatorius

    1

      558,54

      558,54

      558,54

Dailininkas apipavidalintojas

    1

      544,19

      544,19

      544,19

Meno vadovas

    1

      652,50

      652,50

      652,50

Meno vadovas

    1

      544,19

      544,19

      544,19

Meno vadovas

    1

      544,19

      544,19

      544,19

Vyriausias buhalteris

   0,5

      365,14

      365,14

      365,14

Raštvedys

   0,5

      198,36

      198,36

      198,36

Darbininkas

    1

      380,00

      380,00

      380,00

Valytojas

    1

      380,00

      380,00

      380,00

 

 

 


                                                                                                           

Viekšnių kultūros centras

VieksniuKC.LT