Viekšnių kultūros namai įsikūrė 1952 metais. Nuo pat įsikūrimo iki 1992 metų įstaigai vadovavo respublikos meno saviveiklos žymūnė a.a. Regina Saladžiuvienė. Jos paruošti vaikų ir suaugusiųjų dramos kolektyvai džiugino ne tik rajono, bet ir respublikos žiūrovus. Viekšnių kultūros namai buvo garsūs ne vien dramos kolektyvais, bet ir savo šokėjais (vad. a.a. Nijolė Kontutienė), dainininkais ir pučiamųjų orkestru (vad. a.a. Vincas Deniušis). Deja, aktyvi Viekšnių kultūros namų veikla nutrūko 1970 metais sudegus kultūros namų pastatui.

      Nuo 2006 metų spalio 1 dienos – Viekšnių kultūros centras – savarankiška įstaiga.