Klubas „Spalvarnis“, koordinatoriai B. Švažienė, Č. Pečetauskas, V. Baltutis. Klubas susikūrė 2004 m., vienija apie 15-ką kūrybingų viekšniškių: keramikų, poetų, kalvių, audėjų, fotomenininkų, tapytojų. Pavieniai menininkai eksponuoja savo darbus įvairiose parodese ne tik rajone, bet ir užsienyje. Ypač kūrybingas – 2016 m. nominuotas Kalvių kalvis Česlovas Pečetauskas. Taip pat aktyviai klubo veikloje reiškiasi keramikas, vaikų ir suaugusių vasaros kūrybinių stovyklų organizatorius Vitalijus Baltutis, taip pat drožiantis nuostabias prieverpstes. Audėja Birutė Maželytė pirmoji rajone išaudusi tautinių rūbų komplektus folkloriniam ansambliui „Poilsėlis“