Modernaus folkloro grupė „Vo  tap - ta - ta “, vadovė V. Krasauskienė. Kolektyvo repertuare -modernizuotos lietuvių liaudies dainos. Kolektyvas koncertuoja įvairiomis progomis, yra žiūrovų mėgiamas dėl savito repertuaro. Daugeliui dainų aranžuotes ir melodiką kuria pati vadovė.