Viekšnių kultūros centro moterų šokių kolektyvas ,,Dance Step“ vadovaujamas R. Šiuipienės nuo įkūrimo pradžios 2020 m. aktyviai dalyvauja ne tik  įvairiuose Viekšnių kultūros centro  renginiuose, bet ir kituose kultūros centrų, bendruomenių organizuojamose šventėse. Jų repertuare yra ne tik linijiniai, bet ir kiti šokiai.