MAŽEIKIŲ RAJONO VIEKŠNIŲ KULTŪROS CENTRO TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ IR ETATŲ SĄRAŠAS

Nuo 2019 m. sausio 2 d.

 

Pareigybės

Etatas

Atlyginimas, Eur

Direktorė

1

1230,03

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

1

916,90

Vyriausias buhalteris

0,5

484,40

Meno vadovas

1

773,31

Meno vadovas

1

916,90

Meno vadovas

1

773,31

Renginių (spektaklių) organizatorius

1

792,34

Dailininkas apipavidalintojas

1

773,31

Raštvedys

0,5

289,78

Darbininkas

1

555

Valytojas

1

555

 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO VIEKŠNIŲ KULTŪROS CENTRO

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

 

Pareigybė

Etatas

2018 m. IV ketv. numatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) 2019 m. I ketv. numatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) 2019 m. II ketv. numatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2019 m.III ketv. numatytasis

(paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Direktorė

    1

983,54 1230,03 1230,03 1230,03

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

    1

683,04 916,90 916,90 916,90

Renginių (spektaklių) organizatorius

    1

584,68 792,34 792,34 792,34

Dailininkas apipavidalintojas

    1

569,66 773,31 773,31 773,31

Meno vadovas

    1

683,04 916,90 916,90 916,90

Meno vadovas

    1

569,66 773,31 773,31 773,31

Meno vadovas

    1

569,66 773,31 773,31 773,31

Vyriausias buhalteris

   0,5

382,23 484,40 484,40 484,40

Raštvedys

   0,5

218,57 289,78 289,78 289,78

Darbininkas

    1

400 555 555 555

Valytojas

    1

400 555 555 555

 

 

 


                                                                                                           

Viekšnių kultūros centras

VieksniuKC.LT